Bize Ulaşın
"; $contentForSent .= "

"; $contentForSent .= "Konu: " . $subject . "
"; $contentForSent .= "İçerik: " . $content . "
"; $contentForSent .= "
"; $contentForSent .= "Göncerici Adı: " . $name_surname . "
"; $contentForSent .= "Gönderici Mail Adresi: " . $email . "
"; $headers = "Content-type: text/html; charset=iso-8859-9\n"; $headers .= "From: " . $CONFIG["site_name"] . " <" . $CONFIG["from_email"] . ">\n"; /* $header .= "X-Sender: <" . $CONFIG["from_email"] . ">\r\n"; $header .= "X-Mailer: PHP\r\n"; $header .= "X-Priority: 2\r\n"; $header .= "Return-Path: <" . $CONFIG["from_email"] . ">\r\n"; $header .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; */ $result = @mail($CONFIG["to_email"], $subject , $contentForSent , $headers); if($result) { header("Location: contact_added.php"); exit(); } else { $error = true; $errorStr[] = "Sistemde meydana gelen bir hatadan dolayı mesajınız eklenememiştir."; } } } extract($_POST); ?> [ Iletisim Formu ]
Mesaj ekleme işlemi sırasında aşağıdaki hatalarla karşılaşılmıştır.
" . $item; ?>

* Name Surname

* Telephone

* E-Posta

* Subject

* Content

 
* ile isaretli alanlara bilgi girisi zorunludur.